Anasayfa » Ana Sayfa » Telefon Tesisatları

Telefon Tesisatları

TELEFON  TESİSATINDA ARIZA TESPİTİ

Arızanın Tanımı

Bina içi haberleşme tesisatının çalışmasını aksatan ve müdahale edilerek düzeltilebilen  bozuklukların tümüne arıza denir. Örneğin, bina ana giriş terminalinde telefon çevir sesi olduğu halde, bina içindeki telefon prizinde çevir sesinin olmaması bir arızanın olduğunu gösterir. Bina içi telefon tesisatı (ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta hem bu tür bağlantılar dışarıdan kaçak görüşme yapılmasına imkan vermekte hem de
görüntü kirliliği oluşturmaktadır.

Arıza Yakalama Teknikleri

Bina içinde oluşan arızaları tespit etmek, tespit için hangi noktadan başlanılacağına karar vermek ve arızayı gidermek için aşağıdaki tanımlamaların bilinmesinde yarar vardır.
Bina içi telefon tesisatı (Ankastre): Bina giriş terminal kutusundan itibaren abone nezdindeki cihazların telefon şebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır.
Telefon prizi: Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yerdir.
Kat telefon terminali: Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.
 Ara telefon terminali:  İhtiyaç olması durumunda, katlardaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.
Bina ana giriş terminali:  Telekom şebekesi ile bina ana hat tesisatının irtibatlandırıldığı terminaldir.
Ana hat tesisatı:  Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giriş terminali arasındaki irtibatı sağlayan tesisattır.
Ara terminal kutusu:  Birden fazla kata hizmet eden kapaklı terminal kutusudur.
Kat terminal kutusu:  Kat telefon terminallerinin monte edildiği kapaklı kutudur.
Bina ana giriş terminal kutusu:   Bina ana giriş terminalinin monte edildiği kapaklı kutudur. Bu kutular yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden yapılacaktır.
Terminal bloğu: Telefon kablolarının kat, ara ve bina ana giriş terminal kutularında irtibatlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için kullanılan bağlantı elemanıdır. Terminal blokları sıkıştırmalı tipte (quick connect) olur.
Türk Telekom tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloğu kullanılır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmaz.
Telefon tesisat sortisi (Telefon priz tesisatı): Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0,5 mm çapında bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kılıflı Tablo 2.1.’deki
elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yapılır. Kullanılacak malzemeler TSE standardına uygun olmalıdır.

Hakkında admin